ΑΡΘΡΑ

Αγιος Γρηγόριος ο Ε΄

Μιά ἀδίκως παρεξηγημένη μορφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἕνας Ἅγιος πού ἀναδείχθηκε μεγάλος ἥρωας καί τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδος.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Η Xάρη του Θεού

Κάποτε, πλησιάζοντας τόν Ἰησοῦ Χριστό ἕνας ἀπό τούς γραμματεῖς, τόν ρώτησε ποιά εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἐντολή. “Ὁ δέ  Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι πρώτη πάντων

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Η αρχή

Ἡ ἀρχή εἶναι τό ἥμισυ τοῦ παντός, ἔλεγαν πολύ σοφά οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. Δηλαδή ἀπό τό πῶς θά ἀρχίσει κάτι, ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »