ΕΠΙΚΑΙΡΑ-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ

Η αρχή

Ἡ ἀρχή εἶναι τό ἥμισυ τοῦ παντός, ἔλεγαν πολύ σοφά οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. Δηλαδή ἀπό τό πῶς θά ἀρχίσει κάτι, ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »