Αναστάσιμη Χαρά

Κεντρική η θέση της χαράς μέσα στην Εκκλησία. Μας προτρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να την μεταδώσουμε στους γύρω μας.