ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ

«Βάζω αρχή»

Διηγεῖται τό «Γεροντικό» γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου ἑνός Ἁγίου. Ἐνῶ οἱ Πατέρες κάθονταν ὁλόγυρά του, τό πρόσωπο του ἔλαμψε σάν ἥλιος. Καί τότε λέει

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »