ΔΩΡΕΕΣ/DONATIONS

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μία δωρεά στη Μονή,
μπορείτε να καταθέσετε το ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της Μονής.
Σας ευχαριστούμε!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

341/296116-45
IBAN: GR31 0110 3410 0000 3412 9611 645
swift code (BIC): “ETHNGRAAXXX”
of “NATIONAL BANK OF GREECE S.A.”.
6 October 77, Elassona, 40200
beneficiary: ANDR I M AG TRIADOS SPARMOU

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6250-030020-446
IBAN: GR96 0171 2500 0062 5003 0020 446
Δικαιούχος:    ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ALPHA BANK:

305002002005312
IBAN: GR2001403050305002002005312
Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
341/296116-45
IBAN: GR31 0110 3410 0000 3412 9611 645
swift code (BIC): “ETHNGRAAXXX” of “NATIONAL BANK OF GREECE S.A.”.
6 October 77, Elassona, 40200
beneficiary: ANDR I M AG TRIADOS SPARMOU

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6250-030020-446
IBAN: GR96 0171 2500 0062 5003 0020 446
Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ALPHA BANK
305002002005312
IBAN: GR2001403050305002002005312
Δικαιούχος: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΩ PAYPAL