ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 21

Γνωρίζοντας τα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος συμμετέχουμε πιο ουσιαστικά κάθε φορά κατά την τέλεση του Μυστηρίου. Όμως, γιατί πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην Ορθοδοξία; Πώς η πίστη επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου;

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 20

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος ξεκινά μέσα στον κυρίως ναό. Στην αρχή διαβάζει ο ιερέας ευχές για να ευλογηθεί το νερό -τελείται ο Μέγας Αγιασμός- όπου θα καταδυθεί το παιδί 3 φορές. Επίσης θα ευλογηθεί και το λάδι με το οποίο θα αλειφθεί το παιδί…

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 18

Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται και πάλι παιδί του Θεού, γι’  αυτό χρειάζεται προσοχή.  Ας παρακολουθήσουμε το Μυστήριο βήμα-βήμα, από τον νάρθηκα του ναού, απ’  όπου ξεκινάει. Κι από την στιγμή αυτή ξεκινάει και η δική μας υποχρέωση,  η προσευχή για τον βαπτιζόμενο. Το Βάπτισμα ξεκινάει με την Ακολουθία της Κατήχησης. Ποια είναι αυτή, …

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 18 Διαβάστε Περισσότερα »

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 19

Είμαστε ακόμη στην Ακολουθία της Κατήχησης στον πρόναο και είναι απαραίτητη η προσοχή μας, η προσευχή μας και η στάση μας με σοβαρότητα μπροστά στα μεγάλα και σπουδαία που τελούνται κατά την ώρα εκείνη.

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 17

Τι πρέπει να προσέξουμε την ημέρα της βάπτισης, ώστε η χαρά με την οποία την περιμένουμε να συνεχιστεί και να μην επισκιαστεί από τίποτε άλλο;  Ποια άλλα θέματα είναι αναγκαίο να ρυθμίσουμε;

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 16

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος είναι κυρίως πνευματικό θέμα και έχει στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Ανάλογα πνευματική και πρακτική θα πρέπει να είναι και η προετοιμασία.

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 13

Υπάρχουν δευτερεύοντα στοιχεία στο Μυστήριο Βαπτίσματος, που είναι εξίσου σημαντικά. Ποια είναι αυτά; Γιατί ο ιερέας κάνει το σημείο του σταυρού μέσα στο νερό ή φυσά σταυροειδώς προς αυτό;