ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Η τιμή στίς Άγιες Εικόνες. Ο όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής

Ἕνας Ἅγιος, πού ὁμολόγησε μέ σθένος τήν προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἦταν ὁ ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ὁμολογητής, πού ἑορτάζουμε τήν μνήμη του στίς 2 Ὀκτωβρίου. Καί ἐπειδή δέν θανατώθηκε ὅταν ὑπέστη τά πολλά καί φοβερά βασανιστήρια, ἀλλά συνέχισε νά ζεῖ, ὀνομάζεται Ὁμολογητής.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αγιος Γρηγόριος ο Ε΄

Μιά ἀδίκως παρεξηγημένη μορφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἕνας Ἅγιος πού ἀναδείχθηκε μεγάλος ἥρωας καί τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδος.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Άγιος Δημήτριος

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔζησαν καί πολιτεύθηκαν ἐδῶ στήν γῆ τόσο διαφορετικά. Πολλοί ἦταν κληρικοί (ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διάκονοι) ἤ μοναχοί καί ἀσκητές. Ἄλλοι ἦταν

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »