ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 04

Γιατί πρέπει να έχουμε ένα όνομα; Πότε γίνεται η ονοματοδοσία; Και τι όνομα θα δοθεί;