ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 02

Με το Βάπτισμα παίρνουμε το εισιτήριο για την Βασιλεία των Ουρανών και διαγράφεται κάθε αμαρτία και κυρίως το προπατορικό αμάρτημα. Χρίεται με το Άγιο Μύρο και λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.