ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 08

Γιατί βαπτίζουμε τα παιδιά στην νηπιακή ηλικία; Αυτό στερεί την ελευθερία από τον άνθρωπο; Τι γίνεται όταν κάποιος αρνηθεί το Βάπτισμά του;