ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 03

Πότε καθιερώθηκε το Μυστήριο του Βαπτίσματος; Με το Βάπτισμα δηλώνουμε ότι θέλουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού και επιζητούμε την σωτηρία μας.