ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 05

Με το Βάπτισμα αναγεννάται ο άνθρωπος και είναι η σημαντικότερη ημέρα της ζωής του. Ενδύεται τον Χριστό και έτσι γίνεται χριστιανός. Και ποιος ο ρόλος του αναδόχου;