ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 06

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να οδηγήσει το παιδί κοντά στον Χριστό. Αυτό υπόσχεται με τις ερωταποκρίσεις κατά την ώρα της Κατήχησης. Γιατί πρέπει να αλείψει με λάδι όλο το σώμα του παιδιού;