ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 07

Πώς θα επιλέξουμε τον νουνό του παιδιού μας; Τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν;