ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 01

Τι είναι τα Μυστήρια; Σε τι μας χρειάζονται; Όσον αφορά το Βάπτισμα, είναι Μυστήριο ή μια κοινωνική εκδήλωση; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και ο ανάδοχος;