ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10

Κάθε φορά που δίνουμε πρόσφορο με ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, που θέλουμε να μνημονευθούν, ή και λάδι, κρασί, θυμίαμα κλπ. είναι σαν να δίνουμε ένα μικρό αντίδωρο για το μεγάλο δώρο που θα πάρουμε.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 09

Με τον Αρχιμανδρίτη π. Νικάνορα Παπανικολάου Πρακτικές συμβουλές για να κάνουμε κτήμα μας την σωστή προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Τι πρέπει να κάνουμε το πρωί; Ακόμη και η πρώτη σκέψη της ημέρας είναι πολύ καθοριστική. Προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να προσέλθουμε με επίγνωση.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 08

Το σώμα του Χριστού γίνεται η πηγή της αθανασίας, όπως ψάλλουμε. Πώς θα προετοιμαστούμε για να κοινωνήσουμε ακόμη πιο άξια; Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως θα μας βοηθήσει πολύ ουσιαστικά.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 07

Η πνευματική προετοιμασία των προηγουμένων ημερών είναι πολύ σημαντική για τη σωστή προσέλευσή μας στο Μυστήριο της Ζωής. Επιπλέον, η προσεκτική συμπεριφορά μας από το προηγούμενο βράδυ, αλλά και την ώρα που προσερχόμαστε είναι απαραίτητο να εντείνουμε τον αγώνα μας.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 06

Μπορούμε να κοινωνήσουμε όταν συναισθανόμαστε ότι με τις συνηθισμένες καθημερινές αμαρτίες βαρύνεται η ψυχή μας; Υπάρχουν μικρές ή μεγάλες αμαρτίες; Έχουμε επισκεφτεί τον πνευματικό μας;

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 05

Στην εκπομπή αυτή εξετάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προετοιμασία, ώστε να μπορεί ο ορθόδοξος χριστιανός να κοινωνήσει.

Παντρευόμαστε

Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί για όσους επιθυμούν να συνδέσουν την ζωή τους με κάποιο πρόσωπο ισοβίως, με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ελπίζουμε με την έκδοσή του να βάλουμε ένα λιθαράκι, ώστε οι αναγνώστες, είτε μελλόνυμφοι είτε ήδη παντρεμένοι, να συνειδητοποιήσουν, αφενός το ύψος του Μυστηρίου και αφετέρου την αξία του εγγάμου βίου…

Ετοιμαζόμαστε για Βάπτιση

Tα Μυστήρια τoυ Βαπτίσματος και του Χρίσματος, ενώ αποτελούν μια συνηθέστατη «κοινωνική εκδήλωση», δεν έχουμε γι’ αυτά άρτια και ξεκάθαρη γνώση, με αποτέλεσμα να γεννιούνται μέσα μας απορίες. Ποιος καθιέρωσε το Βάπτισμα; Τί όνομα θα δώσουμε στο παιδί; Ποιο είναι το έργο του αναδόχου; Γιατί να βαπτίσουμε το παιδί ενώ είναι ακόμα νήπιο και δεν καταλαβαίνει τί γίνεται;

Μαθαίνω να προσεύχομαι

Ξέρουμε να προσευχόμαστε; Έχει δύναμη η προσευχή μας; Τι πρέπει να προσέχουμε πριν και κατά την διάρκειά της; Μαθαίνω να προσεύχομαι. Μια… ασυνήθιστη γνωριμία με την προσευχή, το μέγιστο κεφάλαιο της πνευματικής μας ζωής.