ΓΑΜΟΣ 14

Τι ακριβώς είναι ο Αρραβώνας; Είναι απλά η επισημοποίηση της σχέσης δύο νέων; Οι βέρες που φορούν είναι το ορατό σημείο της σύζευξης, αλλά και τι άλλο συμβολίζει; Υπάρχει ιερολογία για τον αρραβώνα και πότε γίνεται; Στο εξής μπορούν οι δύο νέοι να συζούν;