ΓΑΜΟΣ 12

Στο διάστημα της γνωριμίας ο ένας «γνωρίζει» την ψυχή του άλλου, κατά το δυνατόν. Οι πνευματικές αναζητήσεις δείχνουν τον άνθρωπο που αγωνίζεται, που θέλει να γίνεται καλύτερος και προσπαθεί να είναι άνθρωπος του Θεού…