ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 21

Γνωρίζοντας τα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος συμμετέχουμε πιο ουσιαστικά κάθε φορά κατά την τέλεση του Μυστηρίου. Όμως, γιατί πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην Ορθοδοξία; Πώς η πίστη επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου;

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 20

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος ξεκινά μέσα στον κυρίως ναό. Στην αρχή διαβάζει ο ιερέας ευχές για να ευλογηθεί το νερό -τελείται ο Μέγας Αγιασμός- όπου θα καταδυθεί το παιδί 3 φορές. Επίσης θα ευλογηθεί και το λάδι με το οποίο θα αλειφθεί το παιδί…

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 18

Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται και πάλι παιδί του Θεού, γι’  αυτό χρειάζεται προσοχή.  Ας παρακολουθήσουμε το Μυστήριο βήμα-βήμα, από τον νάρθηκα του ναού, απ’  όπου ξεκινάει. Κι από την στιγμή αυτή ξεκινάει και η δική μας υποχρέωση,  η προσευχή για τον βαπτιζόμενο. Το Βάπτισμα ξεκινάει με την Ακολουθία της Κατήχησης. Ποια είναι αυτή, …

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 18 Διαβάστε Περισσότερα »

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 19

Είμαστε ακόμη στην Ακολουθία της Κατήχησης στον πρόναο και είναι απαραίτητη η προσοχή μας, η προσευχή μας και η στάση μας με σοβαρότητα μπροστά στα μεγάλα και σπουδαία που τελούνται κατά την ώρα εκείνη.

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 17

Τι πρέπει να προσέξουμε την ημέρα της βάπτισης, ώστε η χαρά με την οποία την περιμένουμε να συνεχιστεί και να μην επισκιαστεί από τίποτε άλλο;  Ποια άλλα θέματα είναι αναγκαίο να ρυθμίσουμε;

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 16

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος είναι κυρίως πνευματικό θέμα και έχει στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Ανάλογα πνευματική και πρακτική θα πρέπει να είναι και η προετοιμασία.