Πρόγραμμα Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

  • 2 Φεβ. Υπαπαντή του Κυρίου 7:30
  • 10 Φεβ. Αγ.Χαραλάμπους  Εσπερινός 17:00,     Όρθρος & Θ. Λειτουργία: 7:00
  • 23 Φεβ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Α´ – Β´  εύρεσις κεφαλής Τιμίου Προ­δρό­μου) 19:00-01:00
  • 27 Φεβ. Καθαρά Δευτέρα:

      8:00-10:00 Όρθρος & Πρώτη Ώρα. 

      12:00-13:00 Τρίτη & Έκτη Ώρα.

       14:00-15:00 Ενάτη Ώρα & Εσπερινός.

       17:00-19:00 Μέγα Απόδειπνο & πρώτη στάση του Μεγάλου Κανόνος.

Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Εσπε­ρι­νός 5:00