ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 20

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος ξεκινά μέσα στον κυρίως ναό. Στην αρχή διαβάζει ο ιερέας ευχές για να ευλογηθεί το νερό -τελείται ο Μέγας Αγιασμός- όπου θα καταδυθεί το παιδί 3 φορές. Επίσης θα ευλογηθεί και το λάδι με το οποίο θα αλειφθεί το παιδί…