ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 18

Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται και πάλι παιδί του Θεού, γι’  αυτό χρειάζεται προσοχή.  Ας παρακολουθήσουμε το Μυστήριο βήμα-βήμα, από τον νάρθηκα του ναού, απ’  όπου ξεκινάει. Κι από την στιγμή αυτή ξεκινάει και η δική μας υποχρέωση,  η προσευχή για τον βαπτιζόμενο.

Το Βάπτισμα ξεκινάει με την Ακολουθία της Κατήχησης. Ποια είναι αυτή, είναι απαραίτητη και γιατί πρέπει να γίνει εξ αρχής; Και τι κάνει ο ανάδοχος στο σημείο αυτό;