ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 21

Γνωρίζοντας τα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος συμμετέχουμε πιο ουσιαστικά κάθε φορά κατά την τέλεση του Μυστηρίου. Όμως, γιατί πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην Ορθοδοξία;

Πώς η πίστη επηρεάζει την ζωή του ανθρώπου;