ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 19

Είμαστε ακόμη στην Ακολουθία της Κατήχησης στον πρόναο και είναι απαραίτητη η προσοχή μας, η προσευχή μας και η στάση μας με σοβαρότητα μπροστά στα μεγάλα και σπουδαία που τελούνται κατά την ώρα εκείνη.