ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 17

Τι πρέπει να προσέξουμε την ημέρα της βάπτισης, ώστε η χαρά με την οποία την περιμένουμε να συνεχιστεί και να μην επισκιαστεί από τίποτε άλλο;  Ποια άλλα θέματα είναι αναγκαίο να ρυθμίσουμε;