ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 16

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος είναι κυρίως πνευματικό θέμα και έχει στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Ανάλογα πνευματική και πρακτική θα πρέπει να είναι και η προετοιμασία.