ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 15

Χρειάζεται προετοιμασία πριν από το Μυστήριο του Βαπτίσματος και τι είδους θα πρέπει  να είναι αυτή;