ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 14

Είναι απαραίτητο δώρο του αναδόχου ο σταυρός; Τι συμβολίζει; Γιατί έχουμε αναμμένη λαμπάδα κατά την διάρκεια του Μυστηρίου;