ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 13

Υπάρχουν δευτερεύοντα στοιχεία στο Μυστήριο Βαπτίσματος, που είναι εξίσου σημαντικά. Ποια είναι αυτά; Γιατί ο ιερέας κάνει το σημείο του σταυρού μέσα στο νερό ή φυσά σταυροειδώς προς αυτό;