ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 12

Είναι έγκυρο το αεροβάπτισμα; Τι σημαίνει το λόγιο του Κυρίου μας στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο «ο πιστεύσας και βαπτισθείς, σωθήσεται»;