ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 11

Πού οφείλει την σύστασή του το Μυστήριο του Βαπτίσματος; Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του Μυστηρίου;