ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ 10

Αφού έχει τόσες πολλές ευεργεσίες το Βάπτισμα στον άνθρωπο, γιατί δεν το επαναλαμβάνουμε; Κύριο υλικό συστατικό του Βαπτίσματος είναι το νερό.