Θεοφάνεια

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Θεοφάνεια σημαίνει η φανέρωση του Θεού, της Αγίας Τριάδος. Και στην δεσποτική αυτή εορτή έχουμε ξεκάθαρη τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ποιος είναι, όμως, ο Ιορδάνης ποταμός που δέχεται στα νερά του τον Χριστό;