Άγιον Πνεύμα

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Τι ξέρουμε για τον Άγιο Πνεύμα; Νιώθουμε την παρουσία Του και την ενέργειά Του στη ζωή μας, όπως οι ισραηλίτες στην έρημο, βλέποντας τη φωτεινή νεφέλη να τους καθοδηγεί και να τους προστατεύει; Ποια είναι τα χαρίσματα που δίνει στον άνθρωπο;