Η εικόνα της Γεννήσεως

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Ποιες πληροφορίες μας δίνει οι εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού; Η εμπεριστατωμένη αναφορά του π. Χριστοφόρου είναι αποκαλυπτική.