ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας γίνεται αναπαράσταση της ζωής του Χριστού. Ζούμε και συμμετέχουμε στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου.