ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20

Όταν είναι να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε, τι ώρα πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία; Από τον Όρθρο ή αργότερα; Η Θεία Λειτουργία, όμως, ήδη προετοιμάζεται κατά την ακολουθία του Όρθρου με την Προσκομιδή. Τι γίνεται τότε;