ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22

Η ορθόδοξη Θεία Λειτουργία είναι απλή, αλλά και μεγαλόπρεπη. Δημιουργεί κατάνυξη στην ψυχή και τις προϋποθέσεις για την μεγάλη συνάντησή μας με τον Χριστό.