ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19

Πέρα από τα παιδιά, είναι και οι γέροντες, οι ασθενείς και οι ετοιμοθάνατοι που πρέπει να κοινωνούν συχνά. Μπορεί να γίνει αυτό, αφού δεν μπορούν να κάνουν την νηστεία που απαιτείται; Τι κάνουμε στην περίπτωση του ετοιμοθανάτου;