ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12

Βήμα-βήμα η προετοιμασία μας για τη Θεία Κοινωνία. Βρισκόμαστε μέσα στο ναό. Ποια είναι η τάξη που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε μέχρι να φτάσουμε κοντά στο Άγιο Ποτήριο;