ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13

«Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Ήρθε η μεγάλη στιγμή να κοινωνήσουμε. Αυτό το κάλεσμα, όμως, τα λόγια του ιερέα που ακούμε, τι σημαίνουν;