ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11

Βρισκόμαστε μέσα στο ναό, προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε και να συγκρατήσουμε τη σκέψη μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε κατά τις τελευταίες στιγμές πριν τη Θεία Κοινωνία;