ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10

Κάθε φορά που δίνουμε πρόσφορο με ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, που θέλουμε να μνημονευθούν, ή και λάδι, κρασί, θυμίαμα κλπ. είναι σαν να δίνουμε ένα μικρό αντίδωρο για το μεγάλο δώρο που θα πάρουμε.