ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 09

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Νικάνορα Παπανικολάου

Πρακτικές συμβουλές για να κάνουμε κτήμα μας την σωστή προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Τι πρέπει να κάνουμε το πρωί; Ακόμη και η πρώτη σκέψη της ημέρας είναι πολύ καθοριστική. Προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να προσέλθουμε με επίγνωση.