ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 08

Το σώμα του Χριστού γίνεται η πηγή της αθανασίας, όπως ψάλλουμε. Πώς θα προετοιμαστούμε για να κοινωνήσουμε ακόμη πιο άξια; Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως θα μας βοηθήσει πολύ ουσιαστικά.