ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 07

Η πνευματική προετοιμασία των προηγουμένων ημερών είναι πολύ σημαντική για τη σωστή προσέλευσή μας στο Μυστήριο της Ζωής. Επιπλέον, η προσεκτική συμπεριφορά μας από το προηγούμενο βράδυ, αλλά και την ώρα που προσερχόμαστε είναι απαραίτητο να εντείνουμε τον αγώνα μας.