ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 06

Μπορούμε να κοινωνήσουμε όταν συναισθανόμαστε ότι με τις συνηθισμένες καθημερινές αμαρτίες βαρύνεται η ψυχή μας; Υπάρχουν μικρές ή μεγάλες αμαρτίες; Έχουμε επισκεφτεί τον πνευματικό μας;