ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 05

Στην εκπομπή αυτή εξετάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προετοιμασία, ώστε να μπορεί ο ορθόδοξος χριστιανός να κοινωνήσει.