ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 04

Τι πρέπει να προσέξουμε για να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων αξίως; Ποια είναι η παραβολή του Ευαγγελίου που μας δείχνει καθαρά τον τρόπο συμμετοχής μας στο Μυστήριο; Μπορούν να κοινωνήσουν οι αλλόδοξοι ή τα αβάπτιστα βρέφη;