ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 03

Γιατί δεν κοινωνούμε συχνά στη σημερινή εποχή; Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε; Η Θεία Κοινωνία είναι μόνο για τα παιδιά ή τις γυναίκες; Μόνο για τους γηρασμένους και όχι για τους νέους;